แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
· ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
· พรรณไม้พื้นเมือง
· อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
· ภาษาถิ่นภูเก็ต
สื่อดี - สื่อเด่น
· หนังสือพิมพ์
· วารสาร - นิตยสาร
· หนังสืออ่านนอกเวลา
· สารานุกรมไทยฯ
· วัฒนธรรม เอกลักษณ์ภูเก็ต
คลังความรู้
· วิทยาศาสตร์
· ภาษาไทย
· สังคมศึกษา
· การงานอาชีพ-เทคโนโลยี
· ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
· พจนานุกรม
· สารานุกรม
อื่น ๆสถิติการเข้าชม

Spider
Free Web Counter
 สุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร
 วันสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  (ประวัติและผลงาน)
 วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน  (ประวัติและผลงาน)
 พระสุนทรโวหาร : ประวัติและผลงาน
 สุนทรภู่ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก
 ประวัติท่านสุนทรภู่
 ประวัติสุนทรภู่
 ประวัติสุนทรภู่ (ภาษาอังกฤษ)

 

พระอภัยมณี
E-book พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณและสินสมุทร
E-book พระอภัยมณี ตอน สุดสาครตามหาพระบิดาและเข้าเมืองผีดิบ
เนื้่อเรื่องย่อ ความสัมพันธ์ของตัวละคร และคุณค่าของเรื่องพระอภัยมณ
เนื้อเรื่องย่อพระอภัยมณี ฉบับภาษาอังกฤษ
เนื้อเรื่องย่อพระอภัยมณี
เนื้อเรื่องย่อ และจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พระอภัยมณี วัดหัวลำโพง
พระอภัยมณี : มณีแห่งวรรณคดีไทย (เรื่องย่อและบทวิเคราะห์)
เรื่องที่นิยมนำมาแสดงหุ่นกระบอก
การแสดงหุ่นกระบอก
การแสดงละครพันทาง
สุนทรภู่ จินตกวีผู้ปั้น“พระอภัยมณี” ฯ
 
นิราศเมืองแกลง
 ประวัติและบทประพันธ์เรื่อง นิราศเมืองแกลง
 บทประพันธ์นิราศเมืองแกลง
 บทประพันธ์นิราศเมืองแกลง (หอมรดกไทย)
 แบบฝึกหัดทบทวนด้วยตนเองเรื่องนิราศเมืองแกลง
 
นิราศภูเขาทอง
 บทประพันธ์นิราศภูเขาทอง  มีภาพประกอบ
 บทประพันธุ์เรื่อง นิราศภูเขาทอง
 บทประพันธุ์เรื่อง นิราศภูเขาทอง
 แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ด้วยตนเองเรื่อง นิราศภูเขาทอง
 
นิราศพระบาท
 บทประพันธ์นิราศพระบาท  มีภาพสถานที่ประกอบ
 บทประพันธ์นิราศพระบาท  มีภาพสถานที่ประกอบ
    (http://www.school.net.th/library)
 ประวัติและบทประพันธ์นิราศพระบาท
นิราศพระประธม
 บทประพันธ์นิราศพรประธม  มีภาพประกอบ
 ประวัติและบทประพันธ์นิราศพระประธม
นิราศสุพรรณ
 ประวัติและบทประพันธ์นิราศสุพรรณคำโคลง
นิราศเมืองเพชร
 บทประพันธ์นิราศเมืองเพชร
 ประวัติและบทประพันธ์นิราศเมืองเพชร
นิราศวัดเจ้าฟ้า
 บทประพันธ์นิราศวัดเจ้าฟ้า
 ประวัติและบทประพันธ์นิราศวัดเจ้าฟ้า
นิราศอิเหนา
 ประวัติและบทประพันธ์อิเหนา
รำพันพิลาป
 ประวัติและบทประพันธ์รำพันพิลาป
 
สุภาษิตสอนหญิง
 สุภาษิตสอนหญิง : แนวคิดทางจริยศาสตร์ฯ

ห้องสมุดโรงเรียนสตรีภูเก็ต เลขที่ 1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 0 7621 1352 โทรสาร : 0 7621 9522